องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (สขร.1) [ 9 ก.ย. 2564 ]260
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร.1) [ 11 ส.ค. 2564 ]280
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (สขร.1) [ 20 ก.ค. 2564 ]267
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร.1) [ 11 มิ.ย. 2564 ]369
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (สขร.1) [ 12 พ.ค. 2564 ]393
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (ขสร.1) [ 27 เม.ย. 2564 ]378
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ขสร.1 [ 2 มี.ค. 2564 ]383
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (สขร.1) [ 4 ก.พ. 2564 ]368
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1) [ 13 ม.ค. 2564 ]364
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1) [ 8 ธ.ค. 2563 ]370
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1) [ 10 พ.ย. 2563 ]356
52 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) [ 14 ต.ค. 2563 ]361
53 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 (สขร.1) [ 9 ต.ค. 2563 ]357
54 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]351
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ขสร.1) [ 9 ก.ย. 2563 ]347
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบสขร.1) [ 11 ส.ค. 2563 ]339
57 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) [ 16 ก.ค. 2563 ]357
58 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิท 19 [ 16 ก.ค. 2563 ]348
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ ขสร.1) [ 9 ก.ค. 2563 ]327
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 9 มิ.ย. 2563 ]331
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) [ 15 พ.ค. 2563 ]327
62 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) [ 10 เม.ย. 2563 ]310
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 9 เม.ย. 2563 ]310
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) [ 2 มี.ค. 2563 ]322
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 7 ก.พ. 2563 ]320
66 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) [ 14 ม.ค. 2563 ]309
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 13 ม.ค. 2563 ]304
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 3 ธ.ค. 2562 ]310
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 12 พ.ย. 2562 ]313
70 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]319
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]334
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]308
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]311
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]333
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]337
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]302
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]331
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน2561 [ 4 ก.ค. 2561 ]293
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]305
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]329
 
|1หน้า 2|3