องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 17 ก.พ. 2566 ]23
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]19
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]21
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1/2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]18
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 17 พ.ค. 2565 ]23
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]22
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]20
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]19
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ครั้งแรก [ 7 ม.ค. 2565 ]19
10 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]106
11 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]97
12 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]98
13 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]106
14 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]94
15 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 3/2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]201
16 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 2/2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]185
17 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]190
18 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]185
19 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]185
20 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]185
21 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]184
22 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]201
23 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]193
24 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]183
25 ประชาสัมพันธ์ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]274
26 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]295
27 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]291
28 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]284
29 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]298
30 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]280
31 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]267
32 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]283
33 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]281
34 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]279
35 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]251
36 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]252
37 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]268
38 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]255
39 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 27 เม.ย. 2561 ]272
40 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]269
 
หน้า 1|2|3