องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 27 เม.ย. 2561 ]289
42 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]285
43 สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2560 [ 10 ธ.ค. 2560 ]300
44 สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]295
45 สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2560 [ 26 ก.ย. 2560 ]289
46 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 21 ส.ค. 2560 ]287
47 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 5 ส.ค. 2560 ]267
48 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 [ 21 ก.ค. 2560 ]277
49 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 7 ก.ค. 2560 ]274
50 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 18 เม.ย. 2560 ]280
51 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 [ 13 ก.พ. 2560 ]274
52 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 [ 25 มี.ค. 2559 ]278
53 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]283
54 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 [ 9 ธ.ค. 2558 ]274
55 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]280
56 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 20 ส.ค. 2558 ]273
57 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 12 ส.ค. 2558 ]275
58 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]277
59 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 19 ก.พ. 2558 ]275
60 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 [ 9 ก.พ. 2558 ]270
61 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 5 ธ.ค. 2557 ]258
62 สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [ 2 ธ.ค. 2557 ]264
63 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 21 พ.ย. 2557 ]282
64 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [ 21 ส.ค. 2557 ]284
65 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 [ 13 ส.ค. 2557 ]264
66 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 [ 9 ส.ค. 2557 ]264
67 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 9 ส.ค. 2557 ]273
68 สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 20 มิ.ย. 2557 ]274
69 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]272
70 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 11 ก.พ. 2557 ]266
71 สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 13 ม.ค. 2557 ]267
72 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 11 ธ.ค. 2556 ]282
73 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 [ 20 ก.ย. 2556 ]275
74 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 [ 19 ส.ค. 2556 ]279
75 การแปรญัตติ ครั้งที่2.56 [ 12 ส.ค. 2556 ]275
76 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 10 ส.ค. 2556 ]267
77 การแปรญัตติ ครั้งที่1.56 [ 10 ส.ค. 2556 ]272
78 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 17 มิ.ย. 2556 ]262
79 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 7 ก.พ. 2556 ]271
80 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 [ 28 ธ.ค. 2555 ]268
 
|1หน้า 2|3