องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 มี.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 14
  4 ก.พ. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (สขร.1) 12
  13 ม.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1) 34
  8 ธ.ค. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1) 40
  10 พ.ย. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1) 38
  9 ต.ค. 2563    รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 (สขร.1) 64
  2 ต.ค. 2563    ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 11
  11 ส.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบสขร.1) 55
  9 ก.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ ขสร.1) 66
  9 มิ.ย. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) 66
  15 พ.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) 69
  9 เม.ย. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) 70
  2 มี.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) 63
  7 ก.พ. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1) 70
  13 ม.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) 70
  3 ธ.ค. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) 67
  12 พ.ย. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1) 66
  5 ต.ค. 2561    รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 192
  5 ต.ค. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 180
  4 ต.ค. 2561    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2561 235


หน้าที่ 1 [ 2 ]