องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 (สขร.1) [ 9 ต.ค. 2563 ]327
42 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]320
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ขสร.1) [ 9 ก.ย. 2563 ]314
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบสขร.1) [ 11 ส.ค. 2563 ]310
45 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) [ 16 ก.ค. 2563 ]332
46 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิท 19 [ 16 ก.ค. 2563 ]322
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ ขสร.1) [ 9 ก.ค. 2563 ]301
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 9 มิ.ย. 2563 ]299
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) [ 15 พ.ค. 2563 ]301
50 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) [ 10 เม.ย. 2563 ]286
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 9 เม.ย. 2563 ]286
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) [ 2 มี.ค. 2563 ]295
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 7 ก.พ. 2563 ]292
54 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) [ 14 ม.ค. 2563 ]284
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 13 ม.ค. 2563 ]280
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 3 ธ.ค. 2562 ]286
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 12 พ.ย. 2562 ]286
58 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]292
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]309
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]279
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]280
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]311
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]312
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]278
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]306
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน2561 [ 4 ก.ค. 2561 ]270
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]280
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]301
69 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 [ 7 พ.ค. 2561 ]310
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]299
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]314
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]309
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]300
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]304
75 สรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]310
76 สรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]310
77 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [ 11 ต.ค. 2560 ]300
 
|1หน้า 2