องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1238 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันคูสระ บ้านกุดนางทอหูก ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  28 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทำนลกั้นน้ำ บ้านปราสาท ม.22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  28 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทางน้ำล้นผ่าน บ้านหินดาด ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  28 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  27 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ไฟฟ้าส่องแสงสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  22 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  22 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  22 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  22 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (ถ้ามี) ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-9102 นม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  20 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  20 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  7 เม.ย. 2564    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง 11
  7 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  5 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13
  5 เม.ย. 2564    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 13
  2 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเกียร์รถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ผธ.8375 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  2 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการมาตรการและแผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  2 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจำทำป้ายไวนิล ตามโครงการมาตรการและแผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  1 เม.ย. 2564    ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
  1 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ (นายชัยประดิษฐ์ อินทรประสิทธฺิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ]