องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1655 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินและวางท่อระบายน้ำบ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  28 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อระบายน้ำ บ้านปราสาท หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  28 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ รุ่น Brother HL -2375 DW หมายเลขครุภัณฑ์ 479-64-0045 4
  28 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-9102 นม และหมายเลขทะเบียน 89-5037 นม 4
  25 พ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (เสาธงไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  21 พ.ย. 2565    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13
  21 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินและวางท่อระบายน้ำ บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14 ไร่รวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
  21 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านปราสาททอง หมู่ 22 ท่าโสตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
  21 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเต๊น เครื่องเสียง เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  21 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนาม เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  21 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุที่ใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  21 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  21 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดการแข่งขันกีฬา 10
  15 พ.ย. 2565    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างกก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นทางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีบุญเเรือง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18
  1 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
  1 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
  1 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวงดนตรีมหรสพ การแสดงรำวงย้อนยุคในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
  1 พ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับและเครื่องปั่นไฟ ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประะเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
  31 ต.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 1442 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
  31 ต.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจรเข้ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ]