องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1758 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม-บ้านนายสังคม บ้านห้วยจรเข้ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]4
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจรูญ-บ้านนางอ่อน บ้านห้วยจรเข้ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางหล่า-บ้านนายเสน่ห์ บ้านห้วยจรเข้ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคูณทรัพย์ บ้านปราสาท หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปะยางรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 11 พ.ค. 2566 ]6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกข้อมูลสุนัขและแมว ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าาน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]5
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสุเนตร-ถึงทางแยกเข้าวัดหนองยารักษ์ บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24 รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]6
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพญา หมู่ 21 รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมยศ-บ้านนายเสก บ้านท่าขี้เหล็ก 2 หมู่ 20 รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]3
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล.ตะวันออก ซอย 2 บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ 19 รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายมั่น-บ้านนายระเบียบ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8 รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]5
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 เม.ย. 2566 ]14
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 เม.ย. 2566 ]9
23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 เม.ย. 2566 ]11
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายโตนตะคร้อ - คลองส่งน้ำห้วยปราสาทหใญ่ บ้านพูนทอง หมู่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]9
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายสะแวะหว้า บ้านพูนทอง หมู่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]6
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยใหญ่ บ้านรวมใจ หมู่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]4
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]5
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]6
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น หมายเลขทะเบียน 30-1607 นม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]6
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น หมายเลขทะเบียน 30-3482 นม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]5
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2566 ]8
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาเจาะจง [ 4 เม.ย. 2566 ]6
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเต็น เครื่องเสียง เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2566 ]4
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการมาตรการและแผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุถนนในช่วงสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2566 ]4
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในโครงการมาตรการและแผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2566 ]9
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายป่ารวก- วังตะเข้ บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566 ]38
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]14
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสำโรงเชื่อมบ้านปราสาท บ้านหินดาด หมู่ 1 รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]41
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านกุดนางทอหูกเชื่อมบ้านป่ารังงาม บ้านกุดนางทอหูก หมู่ 5 รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]38
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่นายสมควรไปเชื่อมถนนสายนาโคกพัฒนาบ้านกุดนางทอหูก หมู่ 5 รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44