องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1487 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 พ.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  5 พ.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  3 พ.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด (ถ้ามี) จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  19 เม.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
  19 เม.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  19 เม.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  5 เม.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการมาตรการและแผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  4 เม.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
  4 เม.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาหน หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
  4 เม.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
  30 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง ม. 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
  30 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
  30 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยจรเข้ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
  30 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
  30 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหินดาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
  30 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตรับผิดชอบของ อบต.หินดาด ประจำรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 88-9102 นม. (นายศิวาพันร์ เตียนจันทึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  29 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
  29 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการมาตรการและแผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  24 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกข้อมูลสุนัขและแมวในระบบฐานข้อมูล โรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต 15
  24 มี.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า 16


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ]