องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม [ 11 พ.ค. 2565 ]74
2 นโยบายกลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 20 เม.ย. 2565 ]68
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถ่ิน [ 3 ก.พ. 2565 ]72
4 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 - 2566 [ 5 มี.ค. 2564 ]70
5 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]123
6 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 27 เม.ย. 2563 ]152
7 แผนการเสริมสร้างความผาสุขความพึงพอใจและสร้างแรงจูงใจพนักงาน ของอบต.หินดาด ประจำปีงบประมาณ2560 [ 1 ต.ค. 2561 ]219