องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ กรณีบุคคลธรรมดา [ 9 ก.พ. 2566 ]42
2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 31 ม.ค. 2566 ]41
3 แผ่นงานประชาสัมพันธ์การร้องเรียนร้องทุกข์ อบต. หินดาด [ 10 ม.ค. 2566 ]276
4 มาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 20 เม.ย. 2565 ]118
5 คู่มือการให้บริการในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 20 เม.ย. 2565 ]117
6 มาตรฐานการให้บริการงานทะเบียนพาณฺิชย์ [ 1 ต.ค. 2563 ]289
7 เอกสารในการขออนุญาตก่อสร้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]270