องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]340
42 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]367
43 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]333
44 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]324
45 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]336
46 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]334
47 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]327
48 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]300
49 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]306
50 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]322
51 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]303
52 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 27 เม.ย. 2561 ]309
53 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]308
54 สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2560 [ 10 ธ.ค. 2560 ]331
55 สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]318
56 สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2560 [ 26 ก.ย. 2560 ]315
57 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 21 ส.ค. 2560 ]316
58 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 5 ส.ค. 2560 ]292
59 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 [ 21 ก.ค. 2560 ]298
60 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 7 ก.ค. 2560 ]298
61 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 18 เม.ย. 2560 ]307
62 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 [ 13 ก.พ. 2560 ]303
63 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 [ 25 มี.ค. 2559 ]305
64 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]309
65 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 [ 9 ธ.ค. 2558 ]297
66 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]307
67 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 20 ส.ค. 2558 ]295
68 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 12 ส.ค. 2558 ]295
69 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]298
70 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 19 ก.พ. 2558 ]301
71 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 [ 9 ก.พ. 2558 ]303
72 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 5 ธ.ค. 2557 ]296
73 สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [ 2 ธ.ค. 2557 ]292
74 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 21 พ.ย. 2557 ]314
75 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [ 21 ส.ค. 2557 ]311
76 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 [ 13 ส.ค. 2557 ]287
77 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 [ 9 ส.ค. 2557 ]290
78 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 9 ส.ค. 2557 ]302
79 สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 20 มิ.ย. 2557 ]301
80 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]298
 
|1หน้า 2|3