องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 437 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 19 [ 4 ก.ย. 2566 ]67
42 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 18 [ 31 ส.ค. 2566 ]65
43 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 [ 21 ส.ค. 2566 ]71
44 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 17 [ 21 ส.ค. 2566 ]69
45 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 15 [ 26 ก.ค. 2566 ]58
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]71
47 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 14 [ 10 ก.ค. 2566 ]68
48 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 12 [ 4 ก.ค. 2566 ]69
49 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 13 [ 4 ก.ค. 2566 ]58
50 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2566 ]88
51 ขออนุมัติใช้เงินสะสม (LPA) [ 28 มิ.ย. 2566 ]67
52 การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (LPA) [ 28 มิ.ย. 2566 ]89
53 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด กรณปลัดลา/ไปราชการ/ป่วย/ไปฝึกอบรมฯลฯ [ 12 มิ.ย. 2566 ]69
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบาย มาตราการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สุบบุหรี่ [ 1 มิ.ย. 2566 ]90
55 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 11 [ 1 มิ.ย. 2566 ]41
56 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 10 [ 16 พ.ค. 2566 ]47
57 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ "ดีเด่น" รอบการประเมิน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) ครั้งที่ 1 [ 10 พ.ค. 2566 ]70
58 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]72
59 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 9 เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 [ 4 เม.ย. 2566 ]43
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]87
61 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งที่ 1 [ 13 มี.ค. 2566 ]45
62 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่ว่าง [ 3 มี.ค. 2566 ]300
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]113
64 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 7 [ 28 ก.พ. 2566 ]40
65 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 6 [ 27 ก.พ. 2566 ]42
66 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 24 ก.พ. 2566 ]156
67 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 20 ก.พ. 2566 ]152
68 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 [ 20 ก.พ. 2566 ]41
69 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 5 [ 20 ก.พ. 2566 ]44
70 มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 1 ก.พ. 2566 ]225
71 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]154
72 รายงานผลโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]71
73 ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 9 ม.ค. 2566 ]72
74 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 9 ม.ค. 2566 ]107
75 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่ออบต.หินดาด ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [ 9 ม.ค. 2566 ]137
76 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 4 ม.ค. 2566 ]98
77 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 ม.ค. 2566 ]88
78 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2565 ]31
79 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ธ.ค. 2565 ]106
80 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 29 พ.ย. 2565 ]33
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11