องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 413 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2565 ]8
42 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ธ.ค. 2565 ]47
43 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 29 พ.ย. 2565 ]8
44 ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 24 พ.ย. 2565 ]86
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]107
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]101
47 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]82
48 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เขตเลือกตั้งที่ 13 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 16 พ.ย. 2565 ]74
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 2 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]87
50 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(แทนตำแหน่งว่าง) [ 27 ต.ค. 2565 ]119
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]73
52 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 5 ต.ค. 2565 ]12
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบสอง) [ 4 ต.ค. 2565 ]17
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]89
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]77
56 ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]88
57 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2565 ]8
58 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลหินดาด [ 27 ก.ย. 2565 ]13
59 ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งปัญหา เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ภายในตำบลหินดาด [ 22 ก.ย. 2565 ]115
60 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 18 [ 21 ก.ย. 2565 ]9
61 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 19 ก.ย. 2565 ]72
62 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 17 [ 19 ก.ย. 2565 ]6
63 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 [ 6 ก.ย. 2565 ]6
64 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 6 ก.ย. 2565 ]16
65 แบบฟอร์มการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หน่วยบริการ/ปฐมภูมิ/รพ.สต.ห้วยจรเข้ ชื่อ อบต./เทศบาล หินดาด อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครรราชสีมา [ 25 ส.ค. 2565 ]17
66 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 15 [ 24 ส.ค. 2565 ]5
67 ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ 19 ส.ค. 2565 ]9
68 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 14 [ 19 ส.ค. 2565 ]6
69 ขอความร่วมมือประชาชนตำบลหินดาด จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อลดโลกร้อน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256 [ 10 ส.ค. 2565 ]136
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง การแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่1 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]63
71 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 13 [ 25 ก.ค. 2565 ]6
72 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]159
73 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.ค. 2565 ]189
74 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 11 [ 7 ก.ค. 2565 ]6
75 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ค. 2565 ]166
76 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ การสรรและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ค. 2565 ]151
77 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 12 [ 4 ก.ค. 2565 ]6
78 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะององค์การนริหารส่วนตำบลหินดาด [ 22 มิ.ย. 2565 ]169
79 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา [ 15 มิ.ย. 2565 ]212
80 ประกาศ ยกเลิกประกาศการรับสมัครุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 14 มิ.ย. 2565 ]149
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11