องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 413 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างฯ จำนวน 3 อัตรา [ 9 มิ.ย. 2565 ]202
82 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]119
83 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 11 [ 7 มิ.ย. 2565 ]7
84 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 10 [ 23 พ.ค. 2565 ]5
85 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 9 [ 18 พ.ค. 2565 ]6
86 รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565) [ 28 เม.ย. 2565 ]151
87 รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565) [ 28 เม.ย. 2565 ]155
88 รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนผู้พิการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565) [ 28 เม.ย. 2565 ]157
89 รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนผู้พิการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม 2565) [ 28 เม.ย. 2565 ]150
90 รายงานผลการใช้พลังงาน [ 21 เม.ย. 2565 ]148
91 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 15 เม.ย. 2565 ]8
92 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 12 [ 4 เม.ย. 2565 ]7
93 แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขี้เหล็ก [ 30 มี.ค. 2565 ]152
94 แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจรเข้ [ 28 มี.ค. 2565 ]161
95 แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 23 มี.ค. 2565 ]145
96 คู่มือและมาตราฐานการให้บริการกองสวัสดิการสังคม [ 21 มี.ค. 2565 ]178
97 คู่มือและมาตราฐานการให้บริการกองสวัสดิการสังคม [ 21 มี.ค. 2565 ]162
98 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 17 มี.ค. 2565 ]6
99 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 8 [ 17 มี.ค. 2565 ]7
100 กองสวัสดิการสังคมออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ [ 11 มี.ค. 2565 ]146
101 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 7 [ 11 มี.ค. 2565 ]8
102 ประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัย เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีการศึกษา 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]178
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 1 มี.ค. 2565 ]164
104 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด 19 (กองสวัสดิการสังคม) [ 28 ก.พ. 2565 ]149
105 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน [ 25 ก.พ. 2565 ]182
106 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 21 ก.พ. 2565 ]188
107 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 21 ก.พ. 2565 ]182
108 การประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 18 ก.พ. 2565 ]160
109 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 6 [ 15 ก.พ. 2565 ]9
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 11 ก.พ. 2565 ]169
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]158
112 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.พ. 2565 ]182
113 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถ่ิน [ 2 ก.พ. 2565 ]112
114 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 [ 31 ม.ค. 2565 ]9
115 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 31 ม.ค. 2565 ]9
116 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 5 [ 31 ม.ค. 2565 ]9
117 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี ๒๕๖๕ [ 28 ม.ค. 2565 ]167
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 28 ม.ค. 2565 ]173
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ม.ค. 2565 ]159
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 ม.ค. 2565 ]160
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11