องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 413 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [ 1 เม.ย. 2564 ]318
162 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT [ 1 เม.ย. 2564 ]305
163 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]88
164 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]89
165 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน [ 4 ก.พ. 2564 ]329
166 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]86
167 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]164
168 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 22 ม.ค. 2564 ]323
169 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 19 ม.ค. 2564 ]303
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปลอดบุหรี่ [ 30 ธ.ค. 2563 ]84
171 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 ธ.ค. 2563 ]300
172 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 ธ.ค. 2563 ]293
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 30 พ.ย. 2563 ]91
174 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของอบต. ประจำปี 2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]305
175 ภาพกิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 [ 14 ต.ค. 2563 ]301
176 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]281
177 เรือ่ง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]336
178 ประกาศ เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]331
179 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์รับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 19 ส.ค. 2563 ]337
180 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]333
181 การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.ค. 2563 ]321
182 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ชุดที่๑ [ 30 มิ.ย. 2563 ]373
183 ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแแบบประเมินจาก ITA [ 1 มิ.ย. 2563 ]364
184 ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ [ 28 พ.ค. 2563 ]334
185 ประกาศ-ภ.ด.ส.3-รายตำบล [ 1 พ.ค. 2563 ]327
186 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 9 มี.ค. 2563 ]340
187 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 4 มี.ค. 2563 ]325
188 ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]304
189 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยแรกประจำปี 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]172
190 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วตำบลหินดาด [ 3 ก.พ. 2563 ]290
191 ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านทางsocial Network อบต.หินดาด [ 3 ก.พ. 2563 ]299
192 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 27 ม.ค. 2563 ]292
193 ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]284
194 แจ้งประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต. [ 24 ม.ค. 2563 ]179
195 แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่ง รักษาราชแทนผู้อำนวยการกอง [ 14 ม.ค. 2563 ]176
196 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างฯ อบต.หินดาด [ 13 ม.ค. 2563 ]360
197 ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]279
198 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ย. 2562 ]302
199 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]286
200 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน อบต.หินดาด [ 2 ต.ค. 2562 ]278
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11