องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 413 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 [ 2 พ.ย. 2561 ]318
242 ประกาศราคาปานกลางของที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ [ 1 พ.ย. 2561 ]294
243 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 1 พ.ย. 2561 ]298
244 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 1 พ.ย. 2561 ]288
245 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 1 พ.ย. 2561 ]282
246 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ [ 1 พ.ย. 2561 ]306
247 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 15 ต.ค. 2561 ]299
248 แจ้งประชาสัมพันธ์ฺการมอบอำนาจให้รองปลัด [ 15 ต.ค. 2561 ]193
249 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]297
250 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]294
251 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 3 ต.ค. 2561 ]291
252 การกำหนดระยะเวลากระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน [ 3 ต.ค. 2561 ]291
253 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]270
254 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองของทางราชการ [ 28 ก.ย. 2561 ]281
255 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]998
256 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]287
257 เรื่อง แจ้งรายชื้อเช็ดหมดอายุ [ 12 ก.ค. 2561 ]306
258 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 [ 2 ก.ค. 2561 ]300
259 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านกุดนางทอหูก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2561 ]288
260 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 7 พ.ค. 2561 ]326
261 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]295
262 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]306
263 แจ้งประชาสัมพันธ์ฺการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน [ 26 มี.ค. 2561 ]177
264 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 7 มี.ค. 2561 ]283
265 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 7 ก.พ. 2561 ]312
266 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 [ 7 ก.พ. 2561 ]281
267 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมปั๊มน้ำ ศพด.อบต.หินดาด [ 16 ม.ค. 2561 ]347
268 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]360
269 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]291
270 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำรถเก็บขยะ นางสาวพิมพ์ แมงขุนทด [ 3 ม.ค. 2561 ]289
271 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2560 ]298
272 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 [ 14 ธ.ค. 2560 ]293
273 งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2560 [ 14 ธ.ค. 2560 ]297
274 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 7 ธ.ค. 2560 ]289
275 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 7 ธ.ค. 2560 ]275
276 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ฯ [ 1 ธ.ค. 2560 ]274
277 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ [ 1 ธ.ค. 2560 ]267
278 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารสารหนังสือพิมพ์ [ 1 ธ.ค. 2560 ]290
279 ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]295
280 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2560 [ 27 พ.ย. 2560 ]299
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11