องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 413 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป [ 21 พ.ย. 2560 ]286
282 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหและเสือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 16 พ.ย. 2560 ]293
283 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 16 พ.ย. 2560 ]282
284 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 8 พ.ย. 2560 ]273
285 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 7 พ.ย. 2560 ]266
286 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]277
287 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 31 ต.ค. 2560 ]289
288 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (๑) [ 25 ต.ค. 2560 ]282
289 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]294
290 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]280
291 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]283
292 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2560 [ 12 ก.ย. 2560 ]283
293 จัดซื้อท่อ PVC แข็งชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนยฺกลาง 6 นิ้ว จำนวน 500 ท่อน [ 22 ส.ค. 2560 ]288
294 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2560 [ 10 ส.ค. 2560 ]283
295 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2560 [ 27 ก.ค. 2560 ]278
296 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]283
297 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป [ 30 มิ.ย. 2560 ]291
298 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 26 มิ.ย. 2560 ]287
299 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2560 [ 26 มิ.ย. 2560 ]275
300 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (๑) [ 1 มิ.ย. 2560 ]272
301 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (๒) [ 1 มิ.ย. 2560 ]280
302 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (๑) [ 1 มิ.ย. 2560 ]279
303 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (๑) [ 1 มิ.ย. 2560 ]276
304 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (๒ [ 1 มิ.ย. 2560 ]273
305 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาประจำปี 2560 รอบเดือนเมษายน(1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) [ 19 เม.ย. 2560 ]280
306 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]283
307 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2560 [ 27 ม.ค. 2560 ]303
308 การชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]279
309 การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]304
310 แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 3 ม.ค. 2560 ]298
311 แจ้งการสำรวจข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๐ [ 8 ธ.ค. 2559 ]287
312 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหินดาด หมู่ ๑ [ 8 ธ.ค. 2559 ]291
313 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]287
314 ประกาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 25 พ.ย. 2559 ]268
315 แผนอัตรากำลังสามปี(พ.ศ.2558-2560) [ 11 ต.ค. 2559 ]277
316 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 6 ต.ค. 2559 ]286
317 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 6 ต.ค. 2559 ]277
318 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด พ.ศ.2560 [ 6 ต.ค. 2559 ]296
319 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ก.ย. 2559 ]280
320 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง [ 23 ก.ย. 2559 ]298
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11