องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 413 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.หินดาด [ 5 ก.ย. 2559 ]314
302 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปี2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]289
303 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2559 [ 17 ส.ค. 2559 ]284
304 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]286
305 ตัวอย่างแผ่นพับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ [ 5 ก.ค. 2559 ]275
306 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 [ 23 มิ.ย. 2559 ]291
307 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 13 มิ.ย. 2559 ]283
308 สอบราคาจัดซื้อยานพหนะรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. [ 30 พ.ค. 2559 ]295
309 เรื่อง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีความ [ 23 พ.ค. 2559 ]311
310 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]277
311 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 2559 [ 10 มี.ค. 2559 ]279
312 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 มี.ค. 2559 ]271
313 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 [ 28 ม.ค. 2559 ]279
314 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 7 ม.ค. 2559 ]285
315 ประกาศใชแผนดำเนินงานประจำปี 2559 [ 17 ธ.ค. 2558 ]282
316 ประกาศผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 [ 17 ธ.ค. 2558 ]291
317 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 26 พ.ย. 2558 ]283
318 ประชาสัมพันธ์การให้บริการนอกเวลาราชการ (ในวันหยุดและช่วงพักกลางวัน) [ 1 ต.ค. 2558 ]293
319 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 [ 14 ส.ค. 2558 ]279
320 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 10 ส.ค. 2558 ]261
321 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 3 ส.ค. 2558 ]292
322 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 [ 29 พ.ค. 2558 ]294
323 ประกาศข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]281
324 ขอเชิญชวนท่องเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และสืบทอดจารีตประเพณีบูชาองค์ยอดปราสาท ประจำปี 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]281
325 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 16 ก.พ. 2558 ]288
326 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 9 ก.พ. 2558 ]276
327 การกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปี 2558 [ 3 ก.พ. 2558 ]263
328 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา [ 29 ม.ค. 2558 ]309
329 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 [ 28 ม.ค. 2558 ]280
330 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 [ 27 ม.ค. 2558 ]282
331 หลักเกณฑ์ในการประเมินค่ารายปี เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2552 [ 7 ม.ค. 2558 ]359
332 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประชาสมัพันธ์การประการลดขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาเเล้วเสร็จของงาน [ 6 ม.ค. 2558 ]310
333 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [ 5 ม.ค. 2558 ]287
334 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5ส) [ 22 ธ.ค. 2557 ]296
335 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [ 5 ธ.ค. 2557 ]292
336 กิจกรรม 5 ส [ 30 ต.ค. 2557 ]292
337 ขอเชิญชวนท่องเที่ยวโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 27 ต.ค. 2557 ]332
338 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน [ 21 ต.ค. 2557 ]309
339 โครงการศูนย์อำนวยความเป็นธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 6 ต.ค. 2557 ]305
340 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประกาศลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน [ 6 ต.ค. 2557 ]286
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11